Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

Hektar och procent av grödarealen

26. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2014

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,0

50

65,2

 

0,9

260

47,6

Uppsala

0,1

0

19,9

 

0,1

110

40,8

Södermanlands

0,4

20

15,1

 

0,1

30

36,0

Östergötlands

0,8

90

35,0

 

0,1

100

36,3

Jönköpings

0,4

10

17,2

 

0,7

80

56,4

Kronobergs

1,6

10

30,3

 

0,2

20

60,4

Kalmar

1,1

20

53,2

 

0,5

170

40,5

Gotlands

0,9

20

18,1

 

0,2

70

40,6

Blekinge

..

..

..

 

1,2

110

50,4

Skåne

0,0

0

19,2

 

0,1

180

58,5

Hallands

0,3

10

75,9

 

0,1

50

39,2

Västra Götalands

0,3

70

30,9

 

0,2

440

33,1

Värmlands

0,6

40

72,9

 

1,4

290

60,3

Örebro

0,5

20

30,2

 

0,5

240

48,8

Västmanlands

0,1

0

59,0

 

0,1

50

56,1

Dalarnas

0,3

10

17,9

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

2,7

70

45,2

 

0,2

20

69,2

Västernorrlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jämtlands

0,9

10

57,5

 

0,4

10

90,7

Västerbottens

..

..

..

 

3,8

330

54,3

Norrbottens

2,9

10

0,0

 

0,8

30

54,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

2,9

 

0,1

110

30,1

Götalands mellanbygder

0,5

30

16,5

 

0,2

200

35,0

Götalands norra slättbygder

0,1

40

41,0

 

0,1

260

31,8

Svealands slättbygder

0,4

110

32,1

 

0,3

800

28,6

Götalands skogsbygder

1,1

130

25,5

 

0,8

650

27,8

Mell Sveriges skogsbygder

1,2

100

36,0

 

0,3

120

41,0

Nedre Norrland

0,6

20

33,6

 

0,3

40

47,6

Övre Norrland

2,2

30

16,7

 

2,8

350

49,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,5

460

13,9

 

0,3

2 540

14,2

2013

0,6

560

26,1

 

0,3

2 740

22,3

2012

7,0

6 190

6,5

 

2,8

25 600

5,5

2011

3,9

3 320

7,4

 

2,1

18 880

6,7

2010

2,6

..

..

 

1,0

..

..

2009

1,4

..

..

 

0,6

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).