Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2014

Hektar och procent av grödarealen

29. Rape and turnip rape. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2014

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

3,6

80

41,6

Uppsala

..

..

..

 

2,0

80

23,1

Södermanlands

..

..

..

 

1,9

60

37,4

Östergötlands

0,1

0

24,8

 

0,7

70

42,4

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,1

0

27,1

Gotlands

..

..

..

 

2,6

130

34,3

Blekinge

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

20

52,2

Hallands

..

..

..

 

0,3

10

73,8

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

1,7

160

34,2

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

1,5

30

18,8

Västmanlands

..

..

..

 

0,7

10

55,4

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,1

30

43,7

Götalands mellanbygder

2,3

10

64,3

 

0,7

130

34,2

Götalands norra slättbygder

0,1

0

25,2

 

1,0

190

31,4

Svealands slättbygder

1,5

10

13,8

 

2,4

320

15,0

Götalands skogsbygder

1,5

0

39,7

 

0,8

30

58,3

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

1,6

20

71,2

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,4

50

19,5

 

0,8

750

12,7

2013

2,0

60

11,1

 

1,1

1 370

12,9

2012

5,7

170

25,3

 

1,0

1 070

12,0

2011

9,9

190

33,6

 

1,2

1 110

14,2

2010

4,6

..

..

 

1,3

..

..

2009

8,7

..

..

 

1,2

..

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).