Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal

 

Vårvete

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

3,6

40

88,9

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

1,2

10

27,7

Östergötlands

0,7

30

16,4

 

4,9

50

65,9

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

1,2

10

69,4

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

36,1

 

5,6

190

43,3

Värmlands

..

..

..

 

4,5

40

69,0

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

1,0

20

18,1

 

6,4

90

41,2

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

10

69,1

 

3,6

20

17,5

Götalands norra slättbygder

0,4

30

16,3

 

2,6

90

42,9

Svealands slättbygder

0,2

10

17,6

 

3,5

160

33,2

Götalands skogsbygder

0,4

10

77,8

 

11,8

130

54,2

Mell Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

4,2

60

56,5

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,3

70

16,7

 

4,6

540

20,3

2013

0,6

60

14,3

 

4,4

770

10,1

2012

0,3

40

33,7

 

3,2

510

9,9

2011

2,2

350

12,5

 

3,0

400

12,0

2010

1,8

260

..

 

4,6

550

..

2009

1,2

170

..

 

1,5

140

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Råg

Grönfoderareal

 

Höstkorn

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

2,4

10

26,9

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands

0,6

10

12,3

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

7,0

30

51,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,6

10

10,6

 

-

-

-

Svealands slättbygder

0,4

0

20,5

 

-

-

-

Götalands skogsbygder

0,5

0

30,0

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

1,4

40

39,2

 

..

..

..

2013

2,6

50

6,6

 

..

..

..

2012

0,9

10

5,7

 

..

..

..

2011

1,7

40

11,7

 

..

..

..

2010

4,7

100

..

 

..

..

..

2009

1,4

50

..

 

11,6

20

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal

 

Havre

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

3,8

20

30,0

Uppsala

6,3

90

17,2

 

2,5

30

65,4

Södermanlands

5,6

50

30,4

 

11,9

170

20,9

Östergötlands

7,6

120

18,9

 

11,6

200

25,7

Jönköpings

24,0

230

27,7

 

36,4

250

19,0

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

9,2

40

39,7

 

..

..

..

Gotlands

10,4

90

43,6

 

7,5

30

31,4

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

11,3

170

31,7

 

9,2

80

13,1

Hallands

..

..

..

 

9,6

30

39,0

Västra Götalands

3,5

100

33,7

 

6,6

660

18,2

Värmlands

7,3

70

38,5

 

7,1

230

31,0

Örebro

8,1

70

35,0

 

6,7

90

33,9

Västmanlands

3,5

20

65,1

 

4,1

90

42,0

Dalarnas

3,2

30

32,4

 

7,9

60

61,7

Gävleborgs

1,2

20

54,8

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

10,5

100

16,1

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

13,9

60

0,0

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,3

10

50,2

 

1,4

10

76,4

Götalands mellanbygder

12,0

240

29,5

 

17,2

170

15,4

Götalands norra slättbygder

5,3

170

20,2

 

6,6

550

20,2

Svealands slättbygder

5,2

230

15,4

 

5,1

440

16,3

Götalands skogsbygder

16,4

480

18,1

 

11,5

480

18,1

Mell Sveriges skogsbygder

2,2

50

32,4

 

11,4

350

20,3

Nedre Norrland

8,9

260

18,9

 

32,3

260

27,5

Övre Norrland

12,7

150

19,8

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

8,1

1 580

8,7

 

8,5

2 280

8,0

2013

7,5

1 650

10,3

 

9,4

3 130

9,9

2012

8,8

1 670

9,3

 

7,7

2 570

10,8

2011

7,5

1 230

13,0

 

10,8

3 110

13,2

2010

9,7

1 760

..

 

14,0

3 830

..

2009

8,9

1 510

..

 

8,4

2 760

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

37,5

490

7,7

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

51,4

510

6,9

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,2

0

29,4

 

52,3

570

4,2

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

60,1

3 400

6,5

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

39,3

310

8,6

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

4,5

20

37,6

 

62,2

670

3,6

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

48,1

2 220

6,9

Svealands slättbygder

2,3

30

16,5

 

51,6

2 210

3,6

Götalands skogsbygder

5,1

50

14,9

 

67,7

2 170

4,1

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

75,8

1 620

5,3

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

2,1

110

12,4

 

63,6

11 580

2,0

2013

3,0

90

19,2

 

58,7

11 120

2,3

2012

4,5

130

30,3

 

59,9

11 920

2,4

2011

1,9

50

37,2

 

49,7

10 590

2,9

2010

5,2

170

..

 

54,0

12 110

..

2009

5,3

280

..

 

58,8

12 610

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2014

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2014

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Majs

Grönfoderareal

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

11,6

350

13,7

Uppsala

-

-

-

 

8,2

660

9,9

Södermanlands

..

..

..

 

11,6

630

10,1

Östergötlands

-

-

-

 

8,0

910

9,6

Jönköpings

-

-

-

 

32,7

950

10,8

Kronobergs

-

-

-

 

35,3

330

12,9

Kalmar

..

..

..

 

19,5

440

12,0

Gotlands

..

..

..

 

11,9

340

13,2

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

15,8

890

7,5

Hallands

-

-

-

 

20,2

390

11,9

Västra Götalands

-

-

-

 

14,7

4 360

10,2

Värmlands

..

..

..

 

21,7

1 640

6,5

Örebro

-

-

-

 

10,4

470

12,3

Västmanlands

-

-

-

 

6,8

440

19,8

Dalarnas

-

-

-

 

14,1

510

12,9

Gävleborgs

-

-

-

 

23,1

770

13,0

Västernorrlands

-

-

-

 

47,5

620

8,9

Jämtlands

-

-

-

 

41,4

650

7,4

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

32,5

220

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

7,2

210

14,4

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

19,4

1 370

6,5

Götalands norra slättbygder

-

-

-

 

9,9

3 070

7,7

Svealands slättbygder

..

..

..

 

10,0

3 090

4,9

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

22,7

3 330

7,1

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

 

19,9

2 080

12,4

Nedre Norrland

-

-

-

 

38,3

2 170

6,5

Övre Norrland

-

-

-

 

46,9

1 010

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

..

..

..

 

15,6

16 410

3,1

2013

..

..

..

 

16,1

17 150

3,1

2012

..

..

..

 

16,2

17 190

3,0

2011

94,3

410

2,8

 

16,1

16 190

3,4

2010

100,0

410

..

 

19,2

19 210

..

2009

94,6

560

..

 

17,4

18 110

..


 Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 2) Spannmål inklusive majs.