Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2014. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

240

Uppsala

19

..

..

990

Södermanlands

13

..

..

510

Östergötlands

51

7 320

2,5

2 890

Jönköpings

2

..

..

50

Kronobergs

1

..

..

20

Kalmar

17

..

..

460

Gotlands

17

..

..

600

Blekinge

7

..

..

190

Skåne

163

7 400

1,7

12 790

Hallands

4

..

..

240

Västra Götalands

74

6 160

2,5

4 050

Värmlands

5

..

..

160

Örebro

13

..

..

360

Västmanlands

4

..

..

180

Dalarnas

5

..

..

150

Gävleborgs

3

..

..

50

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

7 640

1,0

6 150

Götalands mellanbygder

103

6 920

2,7

7 430

Götalands norra slättbygder

116

6 640

2,0

6 520

Svealands slättbygder

59

5 270

4,9

2 360

Götalands skogsbygder

14

..

..

990

Mellersta Sveriges skogsb.

10

..

..

450

Nedre Norrland

4

..

..

20

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

406

6 800

1,2

23 910

2013

350

6 000

1,3

23 000

2012

355

6 540

1,5

20 660

2011

380

5 650

1,4

21 710

2010

362

5 190

1,4

22 080

2009

492

6 260

1,1

33 360

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 930

.

24 160


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.