Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall 2014. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Temporary grasses and grazings in 2014. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

13

12

1

Uppsala

23

20

3

Södermanlands

22

21

1

Östergötlands

41

38

3

Jönköpings

22

22

0

Kronobergs

8

7

1

Kalmar

21

19

2

Gotlands

14

12

2

Blekinge

4

3

1

Skåne

41

38

3

Hallands

24

21

3

Västra Götalands

93

83

10

Värmlands

41

36

5

Örebro

24

24

0

Västmanlands

8

8

0

Dalarnas

12

11

1

Gävleborgs

18

14

4

Västernorrlands

15

13

2

Jämtlands

32

29

3

Västerbottens

14

11

3

Norrbottens

10

9

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

29

2

Götalands mellanbygder

37

32

5

Götalands norra slättbygder

76

67

9

Svealands slättbygder

98

89

9

Götalands skogsbygder

107

100

7

Mellersta Sveriges skogsbygder

61

55

6

Nedre Norrland

58

51

7

Övre Norrland

32

28

4

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2014

500

451

49

2013

500

441

56

2012

500

442

58

2011

500

441

56

2010

499

444

55

2009

500

461

39


 1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.