Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2014. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2014. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

100

Uppsala

1

..

..

60

Södermanlands

2

..

..

30

Östergötlands

28

6 460

5,1

1 060

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

64

6 510

1,8

2 580

Gotlands

65

5 610

2,9

3 070

Blekinge

5

..

..

240

Skåne

77

6 890

1,7

4 660

Hallands

12

..

..

260

Västra Götalands

25

7 130

2,6

870

Värmlands

1

..

..

60

Örebro

3

..

..

110

Västmanlands

-

..

..

50

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

59

6 830

2,7

2 890

Götalands mellanbygder

154

6 190

1,5

7 460

Götalands norra slättbygder

48

6 940

1,8

1 770

Svealands slättbygder

8

..

..

410

Götalands skogsbygder

15

..

..

630

Mellersta Sveriges skogsb.

-

..

..

30

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

284

6 440

1,2

13 210

2013

282

5 770

1,1

13 480

2012

203

6 600

1,4

9 060

2011

280

4 610

1,7

14 050

2010

315

4 650

1,7

17 550

2009

363

5 590

1,6

17 960

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

5 440

.

14 420


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.