Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014

JO 14 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2014. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2014. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

4)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

430

4,5

..

..

..

Uppsala

57

2 880

1,4

1 290

3,9

3 700

1,8

61

Södermanlands

33

1 940

2,0

870

6,2

1 700

2,6

42

Östergötlands

56

3 310

2,7

1 460

9,1

4 800

3,1

65

Jönköpings

29

3 450

4,4

730

12,8

2 500

9,8

87

Kronobergs

14

..

..

210

8,4

..

..

..

Kalmar

22

3 140

4,3

440

4,8

1 400

5,4

67

Gotlands

29

2 960

2,2

780

6,7

2 300

5,7

67

Blekinge

12

..

..

110

3,2

..

..

..

Skåne

62

3 340

1,4

1 330

1,9

4 400

4,5

55

Hallands

16

..

..

280

1,5

..

..

..

Västra Götalands

57

2 800

4,0

2 710

6,2

7 600

4,4

58

Värmlands

33

2 280

2,4

880

9,2

2 000

4,3

62

Örebro

30

2 590

2,2

760

4,8

2 000

3,7

57

Västmanlands

28

2 610

3,5

520

3,2

1 400

4,2

56

Dalarnas

41

2 480

2,1

1 060

13,3

2 600

2,1

70

Gävleborgs

34

2 550

4,2

1 440

14,7

3 700

4,3

77

Västernorrlands

15

..

..

590

19,1

..

..

..

Jämtlands

26

2 840

2,0

870

43,5

2 500

2,6

96

Västerbottens

18

..

..

640

7,7

..

..

..

Norrbottens

20

2 200

0,0

400

10,4

900

0,0

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

3 430

1,8

520

0,8

1 800

2,1

56

Götalands mellanbygder

75

3 200

1,7

1 760

4,5

5 600

4,4

63

Götalands norra slättbygder

82

3 070

3,0

3 000

6,4

9 200

3,4

59

Svealands slättbygder

185

2 550

1,1

4 220

4,5

10 800

1,4

56

Götalands skogsbygder

105

3 080

3,3

2 440

8,0

7 500

4,6

76

Mellersta Sveriges skogsb

72

2 580

2,0

2 090

12,9

5 400

2,1

69

Nedre Norrland

69

2 520

2,5

2 710

18,7

6 800

3,1

78

Övre Norrland

38

2 400

2,4

1 060

8,7

2 500

4,0

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

651

2 790

0,9

17 810

5,6

49 700

1,2

58

2013

713

3 070

0,9

20 360

5,4

62 500

1,2

60

2012

616

2 220

1,6

17 220

4,8

38 400

1,7

48

2011

591

2 350

1,3

15 210

4,9

35 700

1,7

53

2010

594

2 210

1,3

16 310

5,6

36 000

1,6

55

2009

568

2 690

1,2

15 420

4,5

41 500

1,6

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20092013

.

2 510

.

16 900

.

42 800

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

 1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 2)  Arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32. För 2014 saknas uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal.

 3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

 4)  Totalskördarna är något underskattade för 2014 eftersom uppgifter om nytillkommen ekologiskt odlad areal saknas.

 5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur m.m. då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgift­erna avser den faktiska odlingen.