Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2015. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

3 240

2,4

890

5,7

2 900

2,4

49

Uppsala

82

4 010

1,1

2 100

5,8

8 400

1,1

55

Södermanlands

53

3 840

1,2

1 340

4,8

5 100

1,2

52

Östergötlands

116

4 730

0,9

5 610

10,0

26 500

0,9

60

Jönköpings

17

..

..

300

15,9

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

30

5,3

..

..

..

Kalmar

21

4 260

1,5

480

4,0

2 000

1,5

55

Gotlands

41

3 850

2,2

960

10,1

3 700

2,2

50

Blekinge

6

..

..

50

1,5

..

..

..

Skåne

33

4 230

1,0

720

0,7

3 000

1,0

50

Hallands

18

..

..

270

2,4

..

..

..

Västra Götalands

79

4 120

2,2

5 500

7,5

22 700

2,2

54

Värmlands

18

..

..

510

11,2

..

..

..

Örebro

21

4 070

1,5

640

4,2

2 600

1,5

58

Västmanlands

64

3 910

1,2

1 600

8,0

6 300

1,3

53

Dalarnas

19

..

..

620

19,3

..

..

..

Gävleborgs

11

..

..

180

13,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

3

..

..

10

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

4 110

0,4

450

0,5

1 900

0,4

48

Götalands mellanbygder

75

4 070

1,4

1 650

3,8

6 700

1,4

51

Götalands norra slättbygder

156

4 560

1,2

9 150

7,8

41 700

1,3

58

Svealands slättbygder

262

3 790

0,7

6 880

5,9

26 100

0,7

52

Götalands skogsbygder

74

3 920

2,4

2 100

12,1

8 200

2,4

56

Mellersta Sveriges skogsb.

43

3 790

1,3

1 520

14,1

5 800

1,3

59

Nedre Norrland

6

..

..

50

12,8

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

641

4 140

0,7

21 800

5,5

90 200

0,7

53

2014

601

3 870

0,9

20 160

5,3

78 100

0,9

52

2013

384

3 170

1,2

9 540

4,6

30 200

1,2

49

2012

486

3 590

1,2

13 400

4,7

48 100

1,2

51

2011

514

3 160

0,9

15 260

4,4

48 200

1,0

55

2010

458

2 940

1,3

13 830

4,2

40 600

1,3

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 350

.

14 440

.

49 000

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.