Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2015. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

73

4 180

4,4

8 980

Uppsala

197

4 940

1,9

29 980

Södermanlands

123

5 190

2,3

13 000

Östergötlands

146

5 380

2,7

11 480

Jönköpings

47

4 370

5,9

4 670

Kronobergs

45

4 420

5,1

2 720

Kalmar

120

5 060

3,4

8 990

Gotlands

105

5 340

2,1

10 630

Blekinge

61

5 060

5,6

3 030

Skåne

510

6 750

0,7

76 470

Hallands

132

5 740

2,1

17 950

Västra Götalands

268

4 920

2,1

38 230

Värmlands

79

4 260

3,5

7 960

Örebro

111

5 050

1,9

13 110

Västmanlands

113

5 150

2,2

15 180

Dalarnas

51

3 690

6,3

6 340

Gävleborgs

64

3 650

3,4

7 490

Västernorrlands

38

2 580

6,3

2 340

Jämtlands

25

2 850

6,5

840

Västerbottens

55

2 290

4,5

5 510

Norrbottens

45

1 520

6,4

2 480

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

457

6 830

0,8

67 910

Götalands mellanbygder

356

5 820

1,2

38 660

Götalands norra slättbygder

333

5 220

1,9

38 600

Svealands slättbygder

650

4 950

1,1

83 440

Götalands skogsbygder

278

4 640

2,1

27 080

Mellersta Sveriges skogsb.

104

3 830

3,9

13 380

Nedre Norrland

130

3 250

3,3

10 540

Övre Norrland

100

2 070

4,0

8 010

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

2 408

5 320

0,6

287 370

2014

2 412

4 840

0,6

298 250

2013

2 595

5 100

0,5

353 190

2012

2 490

4 670

0,8

342 560

2011

2 397

4 450

0,7

293 790

2010

2 309

4 020

0,7

276 000

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 620

.

312 760


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.