Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2015. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

28

2 360

3,8

600

15,4

1 400

4,1

62

Uppsala

60

2 790

2,6

1 530

19,1

4 300

3,9

56

Södermanlands

62

2 610

2,9

1 410

17,6

3 700

3,6

52

Östergötlands

92

3 280

2,1

2 100

23,4

6 900

3,6

73

Jönköpings

29

3 490

7,3

620

11,2

2 200

10,7

79

Kronobergs

14

..

..

220

7,6

..

..

..

Kalmar

14

..

..

300

11,4

..

..

..

Gotlands

16

..

..

290

25,5

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

0,7

..

..

..

Skåne

49

4 790

0,8

980

12,4

4 700

1,9

76

Hallands

22

3 500

8,0

380

5,7

1 300

7,5

66

Västra Götalands

130

3 060

2,7

9 730

16,0

29 800

3,2

62

Värmlands

57

2 700

3,1

2 990

32,0

8 100

3,9

55

Örebro

54

3 410

1,5

1 630

12,4

5 500

3,2

67

Västmanlands

81

2 810

1,1

2 370

16,4

6 600

1,2

52

Dalarnas

28

3 300

1,8

720

18,0

2 400

7,9

69

Gävleborgs

24

3 160

5,6

580

21,0

1 800

12,3

77

Västernorrlands

3

..

..

90

30,9

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

12,7

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

50

9,3

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

50

17,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

4 870

1,2

490

5,1

2 400

1,2

79

Götalands mellanbygder

51

4 430

1,0

840

19,9

3 700

1,2

88

Götalands norra slättbygder

173

3 140

2,2

8 530

16,0

26 800

2,7

60

Svealands slättbygder

309

2 800

1,2

9 090

17,7

25 500

1,4

55

Götalands skogsbygder

112

2 890

4,5

4 100

15,1

11 800

5,4

70

Mellersta Sveriges skogsb.

87

3 260

3,1

3 060

23,8

10 000

4,1

71

Nedre Norrland

13

..

..

310

13,6

..

..

..

Övre Norrland

8

..

..

90

11,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

774

3 060

1,1

26 600

16,5

81 400

1,4

62

2014

735

2 590

1,3

24 390

15,3

63 000

1,4

59

2013

861

2 750

1,3

30 020

15,4

82 500

1,6

59

2012

842

2 280

1,9

30 700

16,0

70 000

2,0

55

2011

825

2 480

1,7

25 630

14,6

63 500

2,3

60

2010

748

2 130

1,8

23 640

14,9

50 400

2,7

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 450

.

26 880

.

65 900

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.