Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2015. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

48

3 810

6,4

3 230

Uppsala

74

5 010

2,5

6 410

Södermanlands

75

4 980

3,5

6 560

Östergötlands

107

4 500

3,6

6 690

Jönköpings

54

4 440

3,9

4 840

Kronobergs

39

4 820

1,9

2 620

Kalmar

33

5 010

4,7

2 350

Gotlands

29

3 570

9,1

840

Blekinge

20

5 030

5,7

610

Skåne

112

6 270

2,0

6 790

Hallands

95

5 330

3,5

6 180

Västra Götalands

340

4 910

2,2

50 730

Värmlands

72

4 900

3,6

6 750

Örebro

106

5 110

2,7

11 590

Västmanlands

109

5 390

1,5

11 910

Dalarnas

38

4 790

4,2

3 310

Gävleborgs

36

4 110

6,9

2 450

Västernorrlands

9

..

..

220

Jämtlands

4

..

..

70

Västerbottens

18

..

..

500

Norrbottens

17

..

..

220

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

150

6 200

1,5

9 100

Götalands mellanbygder

81

5 050

5,4

3 360

Götalands norra slättbygder

354

5 220

2,0

44 480

Svealands slättbygder

443

5 110

1,1

42 650

Götalands skogsbygder

229

4 140

2,9

22 680

Mellersta Sveriges skogsb.

101

4 570

3,8

9 940

Nedre Norrland

42

2 950

7,9

2 070

Övre Norrland

35

2 250

10,0

730

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

1 435

4 940

1,0

134 820

2014

1 452

4 410

1,0

135 330

2013

1 663

4 640

0,8

164 510

2012

1 572

4 130

1,2

160 100

2011

1 550

4 160

1,1

148 900

2010

1 467

3 750

1,3

133 520

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 220

.

148 470


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.