Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2015. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

90

8,4

..

..

..

Uppsala

23

3 880

1,8

560

32,6

2 200

3,7

..

Södermanlands

19

..

..

350

9,7

..

..

..

Östergötlands

43

4 080

1,4

1 190

18,2

4 900

2,5

62

Jönköpings

16

..

..

240

34,2

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

110

18,8

..

..

..

Kalmar

18

..

..

270

7,5

..

..

..

Gotlands

7

..

..

100

3,7

..

..

..

Blekinge

4

..

..

70

11,5

..

..

..

Skåne

32

3 610

0,6

970

13,3

3 500

0,6

57

Hallands

7

..

..

60

1,8

..

..

..

Västra Götalands

41

2 990

5,5

1 320

19,4

4 000

5,5

47

Värmlands

12

..

..

230

38,0

..

..

..

Örebro

13

..

..

310

21,6

..

..

..

Västmanlands

5

..

..

60

7,3

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

6,6

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

6,4

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

440

8,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

33

3 480

0,9

730

8,2

2 500

1,0

57

Götalands norra slättbygder

59

3 600

3,2

1 590

17,0

5 700

3,3

54

Svealands slättbygder

75

3 350

2,0

1 450

17,0

4 900

2,3

54

Götalands skogsbygder

58

2 890

4,2

1 290

17,5

3 700

4,6

49

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

450

18,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

7,8

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

258

3 350

1,6

5 970

14,2

20 000

1,7

54

2014

236

3 900

1,1

5 070

13,3

19 800

1,1

63

2013

159

3 250

1,6

3 000

13,1

9 800

1,7

62

2012

139

3 720

1,3

2 830

11,9

10 500

2,0

61

2011

122

3 010

3,0

2 650

11,0

8 000

2,9

65

2010

150

2 690

2,7

3 050

8,5

8 200

2,7

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 310

.

3 320

.

11 300

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.