Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2015. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

930

Uppsala

18

..

..

1 200

Södermanlands

49

6 100

2,6

3 210

Östergötlands

86

6 560

2,5

5 340

Jönköpings

16

..

..

450

Kronobergs

18

..

..

490

Kalmar

60

5 790

3,6

3 270

Gotlands

62

6 140

3,2

2 620

Blekinge

21

5 730

4,6

560

Skåne

100

6 300

2,2

6 350

Hallands

64

6 320

2,0

3 530

Västra Götalands

74

6 300

2,1

5 510

Värmlands

7

..

..

380

Örebro

21

5 730

6,0

1 130

Västmanlands

17

..

..

780

Dalarnas

1

..

..

160

Gävleborgs

1

..

..

90

Västernorrlands

1

..

..

20

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

10

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

92

6 480

1,6

4 950

Götalands mellanbygder

159

6 070

2,1

8 170

Götalands norra slättbygder

122

6 630

1,7

7 720

Svealands slättbygder

118

6 210

1,8

7 140

Götalands skogsbygder

110

5 880

2,3

5 980

Mellersta Sveriges skogsb.

24

5 400

5,3

1 970

Nedre Norrland

1

..

..

60

Övre Norrland

-

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

626

6 210

0,9

35 990

2014

595

6 240

0,9

33 020

2013

374

5 220

1,2

19 950

2012

406

6 150

1,1

20 920

2011

418

4 620

1,9

21 350

2010

589

4 560

1,4

32 850

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 360

.

25 620


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.