Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2015. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

250

49,7

..

..

..

Uppsala

30

2 820

2,3

690

80,6

1 900

6,6

..

Södermanlands

9

..

..

340

32,4

..

..

..

Östergötlands

14

..

..

280

23,3

..

..

..

Jönköpings

13

..

..

300

39,2

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

40

17,1

..

..

..

Kalmar

12

..

..

180

27,9

..

..

..

Gotlands

14

..

..

140

47,5

..

..

..

Blekinge

3

..

..

50

100,0

..

..

..

Skåne

27

3 620

1,1

540

53,6

1 900

4,1

..

Hallands

9

..

..

250

37,7

..

..

..

Västra Götalands

42

3 370

3,0

2 500

50,3

8 400

8,8

79

Värmlands

10

..

..

310

75,6

..

..

..

Örebro

13

..

..

250

40,0

..

..

..

Västmanlands

13

..

..

350

73,2

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

60

28,5

..

..

..

Gävleborgs

12

..

..

190

50,2

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

60

100,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

4

..

..

40

20,4

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

12,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

230

36,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

32

3 680

3,2

460

39,7

1 700

5,7

..

Götalands norra slättbygder

41

3 380

3,0

2 330

66,2

7 800

6,5

77

Svealands slättbygder

71

2 800

1,8

1 710

49,7

4 800

4,7

75

Götalands skogsbygder

53

3 230

2,9

1 330

35,6

4 300

11,1

84

Mellersta Sveriges skogsb.

27

3 280

4,9

610

41,1

1 800

13,8

..

Nedre Norrland

13

..

..

190

37,2

..

..

..

Övre Norrland

5

..

..

50

18,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

252

3 190

1,4

6 950

47,4

21 900

3,9

81

2014

248

2 870

1,1

6 630

42,8

18 900

3,7

81

2013

276

3 010

1,0

7 810

40,8

23 300

3,4

71

2012

268

2 240

2,4

7 980

44,5

17 800

3,8

62

2011

348

2 480

1,7

10 730

47,2

26 500

3,2

69

2010

335

2 350

2,0

10 200

44,4

24 000

4,4

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 590

.

8 670

.

22 100

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.