Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2015. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

140

Uppsala

6

..

..

320

Södermanlands

11

..

..

720

Östergötlands

13

..

..

580

Jönköpings

9

..

..

500

Kronobergs

6

..

..

120

Kalmar

6

..

..

490

Gotlands

2

..

..

60

Blekinge

1

..

..

0

Skåne

10

..

..

530

Hallands

8

..

..

390

Västra Götalands

41

4 260

4,0

2 570

Värmlands

3

..

..

130

Örebro

8

..

..

290

Västmanlands

5

..

..

150

Dalarnas

2

..

..

100

Gävleborgs

7

..

..

150

Västernorrlands

1

..

..

10

Jämtlands

2

..

..

20

Västerbottens

7

..

..

140

Norrbottens

3

..

..

60

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

350

Götalands mellanbygder

9

..

..

450

Götalands norra slättbygder

35

4 420

5,3

1 670

Svealands slättbygder

32

3 720

12,2

1 800

Götalands skogsbygder

37

3 840

5,1

2 240

Mellersta Sveriges skogsb.

11

..

..

750

Nedre Norrland

9

..

..

260

Övre Norrland

10

..

..

200

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

154

3 940

3,7

7 560

2014

149

3 550

3,7

8 740

2013

174

4 220

2,8

10 920

2012

161

3 620

4,6

9 710

2011

184

3 580

2,8

11 310

2010

236

3 380

3,1

12 970

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 670

.

10 730


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.