Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Majs. Skörd 2015. Konventionell odling

9b. Grain maize. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

8

..

..

180

Gotlands

3

..

..

310

Blekinge

5

..

..

60

Skåne

18

..

..

710

Hallands

1

..

..

110

Västra Götalands

1

..

..

0

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

840

Götalands mellanbygder

17

..

..

630

Götalands norra slättbygder

1

..

..

0

Svealands slättbygder

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

36

5 760

4,1

1 300

2014

35

7 400

3,3

960

2013

38

6 070

3,3

1 230

2012

36

6 380

3,8

2 320

2011

40

7 920

2,1

2 070

2010

32

5 610

5,0

1 330

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

6 680

.

1 580


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.