Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2015. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

170

12,7

..

..

..

Uppsala

19

..

..

310

6,6

..

..

..

Södermanlands

17

..

..

290

20,7

..

..

..

Östergötlands

20

2 920

3,5

380

10,8

1 100

3,5

73

Jönköpings

-

..

..

0

8,4

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

10

1,0

..

..

..

Gotlands

13

..

..

200

9,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

12

..

..

190

8,3

..

..

..

Hallands

-

..

..

20

13,4

..

..

..

Västra Götalands

17

..

..

400

19,8

..

..

..

Värmlands

8

..

..

130

50,9

..

..

..

Örebro

10

..

..

270

20,6

..

..

..

Västmanlands

30

2 020

1,2

480

26,4

1 000

1,2

50

Dalarnas

14

..

..

280

68,2

..

..

..

Gävleborgs

10

..

..

170

78,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

170

10,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

210

5,9

..

..

..

Götalands norra slättbygder

33

2 400

5,1

640

12,9

1 500

4,9

61

Svealands slättbygder

87

2 090

1,8

1 410

13,5

2 900

1,7

55

Götalands skogsbygder

4

..

..

100

17,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

30

2 730

3,6

700

62,6

1 900

3,7

..

Nedre Norrland

2

..

..

70

73,3

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

181

2 390

1,8

3 290

14,7

7 900

1,9

61

2014

130

2 220

2,0

1 710

11,8

3 800

2,8

66

2013

116

2 690

3,2

1 840

15,1

5 000

5,0

77

2012

136

1 600

5,8

2 080

16,2

3 400

5,9

54

2011

154

1 880

4,8

2 390

15,0

4 500

5,0

65

2010

172

1 810

1,9

2 740

12,1

5 000

2,1

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 040

.

2 150

.

4 300

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.