Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2015. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

77

6 670

1,5

14 650

Uppsala

188

7 350

0,8

33 870

Södermanlands

140

7 430

1,1

26 290

Östergötlands

255

7 930

0,7

50 470

Jönköpings

25

6 960

4,0

1 590

Kronobergs

14

..

..

530

Kalmar

119

7 810

1,1

11 480

Gotlands

100

7 660

2,1

8 500

Blekinge

51

7 760

2,3

3 490

Skåne

499

8 440

0,5

102 540

Hallands

94

7 480

1,9

11 260

Västra Götalands

325

7 690

0,9

67 380

Värmlands

41

7 060

2,1

4 060

Örebro

111

7 050

1,1

14 670

Västmanlands

117

7 320

1,6

18 380

Dalarnas

30

5 800

6,0

2 600

Gävleborgs

15

..

..

1 090

Västernorrlands

3

..

..

50

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

445

8 500

0,5

88 480

Götalands mellanbygder

339

7 930

0,9

41 580

Götalands norra slättbygder

497

7 880

0,6

108 380

Svealands slättbygder

655

7 260

0,5

109 580

Götalands skogsbygder

182

6 980

1,5

15 190

Mellersta Sveriges skogsb.

77

6 470

2,9

9 290

Nedre Norrland

9

..

..

370

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

2 205

7 780

0,3

372 870

2014

2 185

7 420

0,4

359 230

2013

1 644

6 490

0,6

199 450

2012

1 857

6 970

0,5

270 030

2011

2 150

5 750

0,6

334 080

2010

2 099

5 760

0,5

316 820

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

6 480

.

295 920


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.