Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2015. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

26

3 900

3,4

1 140

Uppsala

121

3 900

1,9

4 400

Södermanlands

45

3 260

5,5

1 120

Östergötlands

95

4 000

2,6

3 210

Jönköpings

4

..

..

50

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

36

3 760

1,5

700

Gotlands

65

4 360

2,8

1 980

Blekinge

9

..

..

90

Skåne

58

4 650

2,8

2 050

Hallands

7

..

..

130

Västra Götalands

62

3 520

4,6

1 610

Värmlands

5

..

..

140

Örebro

37

3 510

2,3

1 040

Västmanlands

55

4 030

2,1

1 330

Dalarnas

6

..

..

140

Gävleborgs

4

..

..

50

Västernorrlands

-

..

..

10

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

53

4 670

2,8

1 450

Götalands mellanbygder

110

4 230

2,1

3 350

Götalands norra slättbygder

141

3 910

2,4

4 380

Svealands slättbygder

285

3 780

1,3

9 070

Götalands skogsbygder

27

3 520

7,5

480

Mellersta Sveriges skogsb.

17

..

..

410

Nedre Norrland

3

..

..

30

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

636

3 940

1,0

19 170

2014

399

3 350

1,2

12 660

2013

322

3 490

1,3

10 300

2012

337

2 960

2,8

10 780

2011

386

2 880

1,8

13 450

2010

537

2 460

1,7

19 820

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 030

.

13 400


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.