Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2015. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

100

74,1

..

..

..

Uppsala

25

4 460

2,9

480

67,8

2 100

3,2

..

Södermanlands

21

3 020

2,5

410

35,6

1 200

2,5

..

Östergötlands

79

3 940

1,5

2 020

43,9

7 900

1,5

95

Jönköpings

1

..

..

0

0,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

9

..

..

250

78,0

..

..

..

Gotlands

7

..

..

150

58,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

20

15,4

..

..

..

Skåne

28

3 510

1,2

650

21,9

2 300

1,2

76

Hallands

15

..

..

190

14,0

..

..

..

Västra Götalands

82

3 360

2,8

3 790

36,6

12 700

2,8

79

Värmlands

17

..

..

390

44,7

..

..

..

Örebro

14

..

..

230

30,4

..

..

..

Västmanlands

25

3 860

1,0

530

41,9

2 000

1,0

..

Dalarnas

1

..

..

20

0,0

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

20

90,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 770

1,0

360

11,6

1 400

1,0

81

Götalands mellanbygder

28

3 400

1,9

650

52,6

2 200

1,9

..

Götalands norra slättbygder

133

3 590

2,0

4 860

36,0

17 500

2,0

84

Svealands slättbygder

103

3 590

2,3

2 050

45,2

7 400

2,4

90

Götalands skogsbygder

33

3 440

2,9

880

48,3

3 000

8,5

91

Mellersta Sveriges skogsb.

18

..

..

380

46,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

337

3 540

1,4

9 190

36,8

32 600

1,5

84

2014

295

2 810

1,5

7 570

40,2

21 200

1,5

80

2013

296

3 080

1,2

7 600

43,5

23 400

1,2

82

2012

279

2 930

1,9

7 750

43,2

22 700

1,9

78

2011

278

3 020

1,7

7 600

47,7

23 000

1,9

85

2010

243

2 060

4,4

6 380

48,9

13 100

4,4

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 780

.

7 380

.

20 700

.

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.