Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2015. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

Uppsala

8

..

..

220

Södermanlands

13

..

..

740

Östergötlands

55

4 140

5,6

2 560

Jönköpings

2

..

..

100

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

3

..

..

100

Gotlands

4

..

..

110

Blekinge

5

..

..

120

Skåne

46

4 650

3,8

2 320

Hallands

29

4 410

4,8

1 140

Västra Götalands

123

4 230

3,1

6 730

Värmlands

12

..

..

480

Örebro

15

..

..

520

Västmanlands

13

..

..

730

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

53

4 630

3,7

2 740

Götalands mellanbygder

19

..

..

630

Götalands norra slättbygder

162

4 280

2,5

8 640

Svealands slättbygder

57

4 000

1,4

2 490

Götalands skogsbygder

29

3 760

8,8

960

Mellersta Sveriges skogsb.

10

..

..

440

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

330

4 230

1,8

15 900

2014

215

3 530

2,2

11 390

2013

193

3 740

1,5

9 880

2012

178

3 730

2,6

10 140

2011

158

3 570

2,3

8 310

2010

144

2 690

2,4

6 650

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 450

.

9 270


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.