Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2015. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

10

0,4

..

..

..

Uppsala

9

..

..

180

9,4

..

..

..

Södermanlands

4

..

..

50

1,9

..

..

..

Östergötlands

47

2 970

1,3

1 150

11,4

3 400

1,3

71

Jönköpings

5

..

..

70

23,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

120

2,9

..

..

..

Gotlands

20

2 570

3,0

200

4,6

500

3,0

62

Blekinge

2

..

..

10

0,9

..

..

..

Skåne

45

2 210

0,7

830

1,7

1 800

0,7

56

Hallands

5

..

..

50

2,1

..

..

..

Västra Götalands

35

2 820

3,8

1 070

12,8

3 000

3,7

66

Värmlands

2

..

..

20

51,9

..

..

..

Örebro

3

..

..

20

1,4

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

170

15,7

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

50

32,3

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

180

0,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

55

2 460

0,9

940

4,3

2 300

0,9

62

Götalands norra slättbygder

70

2 960

1,7

1 780

10,4

5 300

1,8

70

Svealands slättbygder

25

2 130

2,3

450

5,0

1 000

2,3

58

Götalands skogsbygder

22

2 330

5,5

410

13,5

1 000

5,5

62

Mellersta Sveriges skogsb.

7

..

..

240

30,0

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

194

2 630

1,2

3 990

4,5

10 500

1,3

66

2014

145

2 670

1,2

2 380

3,0

6 400

1,4

71

2013

128

1 750

2,7

1 990

2,8

3 500

2,7

53

2012

122

1 960

2,1

1 970

3,2

3 900

2,1

52

2011

85

1 470

5,6

1 490

2,6

2 200

5,5

47

2010

98

1 530

2,4

1 870

2,6

2 900

2,4

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 880

.

1 940

.

3 800

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.