Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2015. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

30

3 420

2,3

1 460

Uppsala

46

3 700

2,1

1 750

Södermanlands

67

3 800

1,5

2 780

Östergötlands

152

4 170

0,8

8 930

Jönköpings

8

..

..

240

Kronobergs

6

..

..

110

Kalmar

95

4 240

1,0

4 160

Gotlands

89

4 160

1,7

4 090

Blekinge

31

4 200

2,6

990

Skåne

451

3 920

0,5

47 530

Hallands

48

3 870

1,4

2 170

Västra Götalands

159

4 250

0,9

7 300

Värmlands

-

..

..

20

Örebro

48

3 840

1,4

1 610

Västmanlands

30

3 340

1,9

900

Dalarnas

5

..

..

110

Gävleborgs

-

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

375

3 970

0,6

36 280

Götalands mellanbygder

291

3 960

0,8

20 900

Götalands norra slättbygder

278

4 240

0,6

15 330

Svealands slättbygder

220

3 680

0,8

8 480

Götalands skogsbygder

85

3 780

2,4

2 620

Mellersta Sveriges skogsb.

16

..

..

550

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

1 265

3 980

0,4

84 170

2014

1 136

3 760

0,4

77 210

2013

942

3 270

0,8

69 560

2012

969

3 770

0,6

59 810

2011

906

3 110

0,8

55 110

2010

1 061

3 120

0,6

69 930

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 410

.

66 320


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.