Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2015. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

390

Uppsala

20

2 340

5,5

600

Södermanlands

9

..

..

310

Östergötlands

11

..

..

320

Jönköpings

-

..

..

0

Kronobergs

1

..

..

20

Kalmar

2

..

..

120

Gotlands

20

2 460

9,7

550

Blekinge

-

..

..

20

Skåne

7

..

..

220

Hallands

11

..

..

360

Västra Götalands

20

1 830

4,4

580

Värmlands

8

..

..

190

Örebro

10

..

..

320

Västmanlands

8

..

..

230

Dalarnas

3

..

..

70

Gävleborgs

-

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

-

..

..

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

380

Götalands mellanbygder

23

2 450

9,2

710

Götalands norra slättbygder

23

1 930

5,8

730

Svealands slättbygder

63

2 140

3,0

1 970

Götalands skogsbygder

14

..

..

320

Mellersta Sveriges skogsb.

6

..

..

190

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

141

2 050

2,9

4 300

2014

408

1 840

1,4

14 100

2013

959

1 900

0,8

50 560

2012

869

1 970

0,8

45 030

2011

816

2 060

0,8

35 990

2010

722

1 520

1,0

35 460

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 860

.

36 230


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.