Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstrybs. Skörd 2015. Konventionell odling

14b. Winter turnip rape. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

Uppsala

5

..

..

140

Södermanlands

4

..

..

180

Östergötlands

-

..

..

20

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

..

..

0

Gotlands

-

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

50

Hallands

-

..

..

0

Västra Götalands

-

..

..

10

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

1

..

..

10

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

1

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

20

Götalands mellanbygder

-

..

..

30

Götalands norra slättbygder

-

..

..

10

Svealands slättbygder

11

..

..

320

Götalands skogsbygder

-

..

..

30

Mellersta Sveriges skogsb.

-

..

..

0

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

13

..

..

420

2014

13

..

..

420

2013

3

..

..

150

2012

10

..

..

360

2011

7

..

..

190

2010

9

..

..

260

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

..

.

270


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.