Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15a. Vårrybs. Skörd 2015. Ekologisk odling

15a. Spring turnip rape. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

2

..

..

10

49,7

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

2

..

..

50

100,0

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

-

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

10

20,6

..

..

..

Värmlands

-

..

..

150

55,9

..

..

..

Örebro

1

..

..

0

61,6

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

1

..

..

60

30,7

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

7,8

..

..

..

Västernorrlands

2

..

..

10

34,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

30

50,6

..

..

..

Norrbottens

-

..

..

10

19,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

1

..

..

0

3,9

..

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

2

..

..

60

81,2

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

4

..

..

230

50,7

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

5,8

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

40

31,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

10

..

..

340

34,8

..

..

..

2014

15

..

..

380

30,0

..

..

..

2013

20

970

3,4

370

13,4

400

4,2

67

2012

12

..

..

270

13,2

..

..

..

2011

12

..

..

150

8,6

..

..

..

2010

11

..

..

220

10,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

..

.

280

.

..

.

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.