Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2015. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

360

24,8

..

..

..

Uppsala

44

2 690

1,5

1 240

13,0

3 300

1,5

48

Södermanlands

29

2 740

2,0

710

21,2

1 900

2,0

54

Östergötlands

48

2 750

3,6

890

35,2

2 400

4,8

47

Jönköpings

12

..

..

240

37,1

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

2,7

..

..

..

Kalmar

15

..

..

370

24,1

..

..

..

Gotlands

9

..

..

540

13,7

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

0,1

..

..

..

Skåne

29

3 630

0,9

510

9,1

1 800

1,1

55

Hallands

16

..

..

380

12,0

..

..

..

Västra Götalands

60

2 870

2,5

2 970

32,3

8 500

4,9

60

Värmlands

26

2 440

2,6

850

27,5

2 100

2,6

48

Örebro

22

3 190

1,8

320

4,9

1 000

3,2

56

Västmanlands

45

3 060

1,8

920

14,2

2 800

1,8

53

Dalarnas

26

3 100

2,4

800

42,8

2 500

2,6

..

Gävleborgs

15

..

..

220

10,8

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

30

6,6

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

2

..

..

20

73,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

3 720

1,4

580

9,4

2 100

1,4

59

Götalands mellanbygder

32

3 380

1,0

910

12,4

3 100

2,3

62

Götalands norra slättbygder

83

2 940

1,9

2 940

33,3

8 600

1,9

56

Svealands slättbygder

169

2 780

0,9

4 240

14,6

11 800

0,9

50

Götalands skogsbygder

53

2 760

4,1

1 320

23,7

3 600

8,9

58

Mellersta Sveriges skogsb.

50

3 050

1,8

1 200

29,2

3 700

2,4

60

Nedre Norrland

8

..

..

150

6,7

..

..

..

Övre Norrland

2

..

..

20

51,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

418

2 930

0,9

11 400

18,1

33 300

1,5

54

2014

444

2 650

1,0

11 270

15,2

29 900

1,4

54

2013

549

2 830

0,8

16 800

14,7

47 500

0,9

55

2012

495

2 540

1,1

15 300

18,4

38 900

1,1

54

2011

480

2 640

1,0

12 770

19,5

33 600

1,1

62

2010

414

2 490

1,1

11 450

17,3

28 500

1,3

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 630

.

13 520

.

35 700

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen..