Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2015. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

Uppsala

-

..

..

10

Södermanlands

-

..

..

0

Östergötlands

1

..

..

10

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

..

..

0

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

50

Värmlands

1

..

..

120

Örebro

1

..

..

0

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

6

..

..

130

Gävleborgs

12

..

..

180

Västernorrlands

1

..

..

20

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

20

Norrbottens

6

..

..

50

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

0

Götalands mellanbygder

1

..

..

10

Götalands norra slättbygder

-

..

..

40

Svealands slättbygder

2

..

..

50

Götalands skogsbygder

1

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb.

7

..

..

220

Nedre Norrland

14

..

..

220

Övre Norrland

7

..

..

70

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

32

1 460

4,9

630

2014

31

1 310

5,4

890

2013

72

1 430

4,7

2 370

2012

57

1 430

4,7

1 790

2011

55

1 430

5,1

1 560

2010

70

1 160

4,4

1 980

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 350

.

1 720


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.