Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2015. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

410

Uppsala

20

1 990

3,5

600

Södermanlands

23

1 950

2,8

1 060

Östergötlands

89

2 090

1,4

3 340

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

70

Gotlands

-

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

280

Hallands

2

..

..

30

Västra Götalands

14

..

..

510

Värmlands

1

..

..

10

Örebro

11

..

..

360

Västmanlands

9

..

..

280

Dalarnas

1

..

..

10

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

290

Götalands mellanbygder

4

..

..

100

Götalands norra slättbygder

95

2 050

1,7

3 520

Svealands slättbygder

71

1 920

1,7

2 670

Götalands skogsbygder

3

..

..

50

Mellersta Sveriges skogsb.

8

..

..

350

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

185

1 980

1,1

6 980

2014

153

1 690

2,1

6 490

2013

110

1 990

1,4

4 760

2012

158

1 430

3,0

8 670

2011

290

1 580

1,3

14 580

2010

375

1 270

1,3

18 790

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 590

.

10 660


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.