Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015. Ekologisk odling

17a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

240

35,3

..

..

..

Uppsala

23

15 050

2,6

730

40,3

11 000

15,8

..

Södermanlands

31

9 450

11,5

680

54,9

6 500

21,8

..

Östergötlands

56

11 100

3,6

1 490

80,4

16 500

8,0

..

Jönköpings

36

15 100

5,5

1 030

32,5

15 500

15,1

113

Kronobergs

24

14 960

7,1

490

46,3

7 400

13,4

..

Kalmar

21

12 010

13,9

410

18,4

5 000

18,9

113

Gotlands

24

12 600

5,1

330

38,0

4 100

9,7

..

Blekinge

9

..

..

50

11,7

..

..

..

Skåne

47

14 830

2,7

820

21,4

12 100

5,3

93

Hallands

15

..

..

270

14,5

..

..

..

Västra Götalands

55

9 780

6,0

3 490

49,5

34 200

11,3

68

Värmlands

39

6 610

5,7

1 360

42,2

9 000

9,6

..

Örebro

34

10 180

11,1

740

45,8

7 500

13,4

..

Västmanlands

15

..

..

370

100,0

..

..

..

Dalarnas

24

10 890

5,6

610

56,4

6 600

14,2

..

Gävleborgs

36

10 000

6,0

920

54,6

9 200

13,0

..

Västernorrlands

31

7 830

4,0

740

46,6

5 800

10,0

74

Jämtlands

36

9 170

5,3

840

54,3

7 700

7,5

104

Västerbottens

27

6 790

6,3

760

32,4

5 200

9,8

82

Norrbottens

17

..

..

370

40,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

170

12,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

65

14 010

2,8

1 110

28,0

15 500

5,3

86

Götalands norra slättbygder

60

13 330

5,0

2 010

48,7

26 800

10,5

84

Svealands slättbygder

120

10 700

3,6

2 910

46,4

31 100

8,0

98

Götalands skogsbygder

143

11 440

4,5

4 700

38,6

53 800

8,5

93

Mellersta Sveriges skogsb.

75

8 490

6,0

2 150

52,9

18 300

8,4

74

Nedre Norrland

95

9 340

3,3

2 540

53,6

23 700

7,0

97

Övre Norrland

48

7 050

4,1

1 260

36,5

8 900

6,4

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

615

10 750

1,8

16 710

41,0

179 700

3,4

81

2014

647

10 200

1,6

17 200

41,6

175 400

3,2

75

2013

626

10 370

2,3

17 670

48,2

183 200

3,6

79

2012

593

8 920

2,4

17 610

47,1

157 100

3,7

96

2011

622

8 910

2,9

16 390

44,5

146 000

4,7

94


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.