Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015. Konventionell odling

17b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

240

Uppsala

12

..

..

940

Södermanlands

15

..

..

430

Östergötlands

16

..

..

1 040

Jönköpings

23

13 340

9,1

2 290

Kronobergs

18

..

..

760

Kalmar

25

10 670

10,9

1 600

Gotlands

12

..

..

620

Blekinge

13

..

..

340

Skåne

41

16 000

7,8

3 110

Hallands

24

15 360

17,7

1 640

Västra Götalands

34

14 420

9,2

3 720

Värmlands

15

..

..

950

Örebro

11

..

..

860

Västmanlands

3

..

..

150

Dalarnas

7

..

..

540

Gävleborgs

15

..

..

450

Västernorrlands

24

10 520

9,9

870

Jämtlands

38

8 850

5,2

750

Västerbottens

38

8 230

8,6

1 670

Norrbottens

18

..

..

520

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

23 000

6,3

1 260

Götalands mellanbygder

50

16 350

7,9

3 000

Götalands norra slättbygder

24

15 930

16,2

1 890

Svealands slättbygder

44

10 890

26,7

1 950

Götalands skogsbygder

101

12 280

5,0

8 360

Mellersta Sveriges skogsb.

29

11 420

25,0

1 950

Nedre Norrland

73

9 670

5,5

2 280

Övre Norrland

62

7 650

6,8

2 260

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

409

13 220

6,5

23 660

2014

413

13 580

7,3

24 410

2013

379

13 180

4,8

20 360

2012

366

9 310

4,7

20 590

2011

406

9 500

4,9

21 560


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).