Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015. Konventionell odling

18b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

Uppsala

1

..

..

100

Södermanlands

3

..

..

140

Östergötlands

11

..

..

870

Jönköpings

6

..

..

120

Kronobergs

2

..

..

70

Kalmar

67

37 910

3,1

2 490

Gotlands

25

39 120

4,2

1 870

Blekinge

12

..

..

480

Skåne

69

37 660

3,5

5 780

Hallands

28

34 080

2,7

2 210

Västra Götalands

22

25 680

6,4

790

Värmlands

2

..

..

130

Örebro

4

..

..

80

Västmanlands

2

..

..

70

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

36 680

2,3

3 660

Götalands mellanbygder

128

38 510

2,3

7 750

Götalands norra slättbygder

21

26 020

5,3

1 160

Svealands slättbygder

15

..

..

590

Götalands skogsbygder

42

30 730

6,4

1 980

Mellersta Sveriges skogsb.

1

..

..

50

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

257

35 540

2,0

15 360

2014

237

38 310

2,4

15 440

2013

237

37 400

2,1

14 390

2012

197

32 910

2,4

13 780

2011

219

30 580

3,6

13 330


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).