Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015. Ekologisk odling

19a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

70

100,0

..

..

..

Uppsala

3

..

..

50

27,5

..

..

..

Södermanlands

-

..

..

10

11,5

..

..

..

Östergötlands

11

..

..

410

47,8

..

..

..

Jönköpings

8

..

..

330

16,1

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

90

9,6

..

..

..

Kalmar

5

..

..

240

6,5

..

..

..

Gotlands

1

..

..

30

14,7

..

..

..

Blekinge

-

..

..

10

9,2

..

..

..

Skåne

5

..

..

150

15,5

..

..

..

Hallands

1

..

..

40

12,7

..

..

..

Västra Götalands

10

..

..

1 040

30,4

..

..

..

Värmlands

1

..

..

120

32,3

..

..

..

Örebro

4

..

..

100

43,6

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

40

32,6

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

290

52,2

..

..

..

Gävleborgs

12

..

..

480

28,6

..

..

..

Västernorrlands

4

..

..

150

18,4

..

..

..

Jämtlands

7

..

..

270

22,6

..

..

..

Västerbottens

7

..

..

360

15,3

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

70

6,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

40

17,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

200

8,1

..

..

..

Götalands norra slättbygder

15

..

..

750

47,5

..

..

..

Svealands slättbygder

7

..

..

220

34,5

..

..

..

Götalands skogsbygder

23

15 710

18,5

1 180

14,7

18 600

34,7

87

Mellersta Sveriges skogsb.

15

..

..

610

54,8

..

..

..

Nedre Norrland

19

..

..

930

26,1

..

..

..

Övre Norrland

14

..

..

470

13,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

96

13 630

8,5

4 400

20,8

60 000

15,0

83

2014

90

10 720

5,3

3 620

21,6

38 800

9,4

63

2013

78

9 530

7,7

2 940

23,4

28 000

11,6

52

2012

59

10 540

11,7

2 730

23,4

28 800

20,0

85

2011

68

9 210

6,2

3 080

25,7

28 400

15,1

71


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.