Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015. Konventionell odling

19b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

Uppsala

1

..

..

130

Södermanlands

1

..

..

60

Östergötlands

4

..

..

420

Jönköpings

9

..

..

1 750

Kronobergs

16

..

..

860

Kalmar

13

..

..

3 400

Gotlands

5

..

..

150

Blekinge

2

..

..

70

Skåne

8

..

..

830

Hallands

2

..

..

280

Västra Götalands

15

..

..

2 240

Värmlands

6

..

..

240

Örebro

-

..

..

120

Västmanlands

-

..

..

80

Dalarnas

4

..

..

230

Gävleborgs

10

..

..

1 210

Västernorrlands

3

..

..

680

Jämtlands

7

..

..

910

Västerbottens

14

..

..

2 020

Norrbottens

7

..

..

900

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

170

Götalands mellanbygder

16

..

..

2 190

Götalands norra slättbygder

12

..

..

800

Svealands slättbygder

4

..

..

390

Götalands skogsbygder

41

18 020

10,1

6 850

Mellersta Sveriges skogsb.

10

..

..

510

Nedre Norrland

19

..

..

2 640

Övre Norrland

21

9 110

12,3

3 050

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

128

16 520

11,4

16 600

2014

90

17 120

8,5

13 110

2013

67

18 380

10,6

9 710

2012

71

12 340

12,1

8 990

2011

65

12 970

26,0

8 890


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).