Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Matpotatis. Skörd 2015. Ekologisk odling

20a. Table potatoes. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal 3), 4)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

..

..

10

6,5

..

..

..

Uppsala

2

..

..

30

14,2

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

10

19,8

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

90

5,1

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

5,5

..

..

..

Kronobergs

0

..

..

0

6,9

..

..

..

Kalmar

4

..

..

40

9,9

..

..

..

Gotlands

12

..

..

270

31,8

..

..

..

Blekinge

5

..

..

30

29,3

..

..

..

Skåne

26

23 250

3,9

270

4,2

6 300

3,9

69

Hallands

3

..

..

30

1,8

..

..

..

Västra Götalands

17

..

..

190

9,6

..

..

..

Värmlands

3

..

..

20

7,1

..

..

..

Örebro

1

..

..

10

3,2

..

..

..

Västmanlands

0

..

..

0

5,0

..

..

..

Dalarnas

13

..

..

130

16,0

..

..

..

Gävleborgs

9

..

..

90

44,7

..

..

..

Västernorrlands

7

..

..

10

7,2

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

10

6,9

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

20

6,0

..

..

..

Norrbottens

5

..

..

30

6,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

170

3,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

32

21 380

3,9

440

9,8

9 400

3,9

64

Götalands norra slättbygder

15

..

..

220

6,4

..

..

..

Svealands slättbygder

4

..

..

50

5,2

..

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

110

12,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

12

..

..

120

18,1

..

..

..

Nedre Norrland

24

14 080

2,4

150

16,8

2 100

2,4

56

Övre Norrland

10

..

..

50

6,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

123

18 950

2,5

1 300

7,8

24 700

2,5

58

2014

110

16 020

2,1

900

5,1

14 400

2,1

50

2013

112

17 060

2,0

800

4,5

13 600

2,0

54

2012

146

13 610

1,7

820

4,4

11 200

1,7

45

2011

171

13 770

1,4

940

4,7

12 900

1,4

46

2010

162

13 580

1,4

860

4,3

11 700

1,4

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

14 810

.

860

.

12 800

.

.


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Arealer med ekologisk odling.

4)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601.

5)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.