Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2015. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

1 090

Uppsala

100

5 610

1,8

8 290

Södermanlands

49

5 070

3,4

2 650

Östergötlands

30

5 850

4,0

1 540

Jönköpings

16

..

..

410

Kronobergs

22

5 080

2,6

720

Kalmar

44

4 900

3,2

1 270

Gotlands

67

4 850

2,7

3 390

Blekinge

25

6 590

3,2

1 130

Skåne

77

6 580

1,5

5 040

Hallands

55

5 770

2,7

2 810

Västra Götalands

78

4 750

3,2

6 120

Värmlands

39

5 030

4,3

2 240

Örebro

73

5 660

1,7

6 350

Västmanlands

69

5 820

1,9

5 490

Dalarnas

18

..

..

1 040

Gävleborgs

47

4 450

2,8

1 820

Västernorrlands

15

..

..

370

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

20

Norrbottens

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

99

6 310

1,9

5 530

Götalands mellanbygder

135

5 420

1,8

6 690

Götalands norra slättbygder

80

5 220

3,0

5 890

Svealands slättbygder

328

5 530

1,1

24 750

Götalands skogsbygder

98

4 770

3,1

4 080

Mellersta Sveriges skogsb.

44

5 090

3,7

2 850

Nedre Norrland

56

4 060

2,7

2 020

Övre Norrland

3

..

..

30

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

843

5 400

0,8

51 720

2014

931

4 890

0,7

62 340

2013

1 266

5 150

0,5

97 560

2012

941

4 750

0,9

67 620

2011

880

4 280

1,6

52 830

2010

861

4 350

0,7

54 740

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 680

.

67 020


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej.