Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Matpotatis. Skörd 2015. Konventionell odling

20b. Table potatoes. Harvest in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

100

Uppsala

7

..

..

160

Södermanlands

2

..

..

40

Östergötlands

52

37 040

1,1

1 670

Jönköpings

4

..

..

110

Kronobergs

1

..

..

50

Kalmar

12

..

..

380

Gotlands

19

..

..

570

Blekinge

5

..

..

70

Skåne

213

33 890

0,9

6 090

Hallands

59

38 550

1,4

1 840

Västra Götalands

63

34 240

1,3

1 820

Värmlands

20

27 510

3,5

270

Örebro

25

28 730

4,2

450

Västmanlands

1

..

..

30

Dalarnas

32

29 790

2,9

700

Gävleborgs

14

..

..

110

Västernorrlands

10

..

..

150

Jämtlands

12

..

..

110

Västerbottens

27

16 460

4,2

250

Norrbottens

23

14 020

2,0

390

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

160

36 250

1,0

4 570

Götalands mellanbygder

138

33 430

1,0

4 020

Götalands norra slättbygder

104

36 080

0,7

3 160

Svealands slättbygder

40

28 430

3,2

900

Götalands skogsbygder

23

31 250

3,5

770

Mellersta Sveriges skogsb.

36

26 830

3,5

550

Nedre Norrland

51

25 240

3,0

730

Övre Norrland

50

14 960

2,0

650

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

602

32 810

0,5

15 350

2014

669

32 010

0,6

16 740

2013

684

31 650

0,6

17 010

2012

744

30 020

0,9

17 880

2011

806

29 790

0,6

19 110

2010

747

28 010

0,7

18 980

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

30 300

.

17 940


1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.