Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Slåttervall. Första skörd 2015. Ekologisk odling

21a. Temporary grasses. First cut in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar
2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

..

..

..

Uppsala

18

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

13

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

22

3 700

6,3

20 660

4,0

76 400

7,4

Jönköpings

18

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

9

..

..

..

..

..

..

Kalmar

17

..

..

..

..

..

..

Gotlands

9

..

..

..

..

..

..

Blekinge

3

..

..

..

..

..

..

Skåne

29

3 370

6,9

8 050

4,4

27 200

8,2

Hallands

18

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

79

3 790

4,4

41 190

3,3

156 100

5,5

Värmlands

18

..

..

..

..

..

..

Örebro

6

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

12

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

14

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

18

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

9

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

19

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

7

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

4 140

5,5

2 620

7,0

10 900

8,9

Götalands mellanbygder

32

3 750

10,5

14 250

3,5

53 400

11,1

Götalands norra slättbygder

53

3 750

4,2

30 260

4,9

113 400

6,4

Svealands slättbygder

63

3 490

6,4

42 970

2,6

149 800

6,9

Götalands skogsbygder

83

3 420

4,5

49 370

2,6

169 000

5,2

Mellersta Sveriges skogsb.

40

3 540

9,8

23 430

5,1

82 900

11,1

Nedre Norrland

35

2 940

8,3

24 380

2,4

71 700

8,7

Övre Norrland

28

2 990

5,5

8 810

4,2

26 300

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

359

3 420

2,7

196 330

1,3

670 800

3,0

2014

412

3 190

2,3

202 000

1,2

643 600

2,6

2013

418

2 920

2,2

211 000

1,2

615 700

2,5

2012

397

3 250

2,5

199 940

1,3

649 400

2,8

2011

391

2 980

2,8

208 330

1,3

620 200

3,1

2010

399

2 990

2,3

202 280

1,3

604 200

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 070

.

204 710

.

626 600

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.