Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Slåttervall. Första skörd 2015. Konventionell odling

21b. Temporary grasses. First cut in 2015. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

..

Uppsala

19

..

..

..

Södermanlands

16

..

..

..

Östergötlands

34

4 050

12,5

36 620

Jönköpings

26

3 480

9,6

45 720

Kronobergs

20

4 030

9,8

26 420

Kalmar

36

3 620

6,5

46 880

Gotlands

20

4 700

9,2

24 600

Blekinge

15

..

..

..

Skåne

61

4 310

7,9

69 920

Hallands

29

3 790

10,6

28 340

Västra Götalands

80

4 700

9,4

100 800

Värmlands

29

2 720

14,3

31 140

Örebro

14

..

..

..

Västmanlands

12

..

..

..

Dalarnas

20

4 430

12,7

18 890

Gävleborgs

20

3 740

12,9

25 200

Västernorrlands

16

..

..

..

Jämtlands

10

..

..

..

Västerbottens

27

2 860

7,4

32 440

Norrbottens

22

3 760

6,7

20 540

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46

4 320

11,5

35 640

Götalands mellanbygder

70

4 280

5,3

82 620

Götalands norra slättbygder

57

5 590

11,0

60 210

Svealands slättbygder

79

4 160

8,6

97 900

Götalands skogsbygder

133

3 820

4,4

205 370

Mellersta Sveriges skogsb.

55

3 400

8,0

54 290

Nedre Norrland

49

3 550

8,8

71 080

Övre Norrland

54

3 270

5,9

57 360

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

543

3 990

2,9

666 490

2014

511

3 590

2,4

676 000

2013

551

3 180

2,1

702 720

2012

515

3 640

2,3

693 100

2011

525

3 170

2,3

709 290

2010

563

3 560

1,8

683 860

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 430

.

692 990


Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallsarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601 med arealen ekologisk slåttervall.