Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Slåttervall. Återväxt 2015. Ekologisk odling

22a. Temporary grasses. Regrowth in 2015. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha
1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

3 840

11,5

79 300

12,2

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 490

19,0

20 100

19,5

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

2 370

7,1

97 600

7,8

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 380

10,8

6 200

12,9

Götalands mellanbygder

3 130

14,9

44 600

15,3

Götalands norra slättbygder

3 210

6,5

97 000

8,2

Svealands slättbygder

2 000

11,5

85 800

11,8

Götalands skogsbygder

2 180

9,8

107 700

10,2

Mellersta Sveriges skogsb.

1 970

16,4

46 100

17,1

Nedre Norrland

1 080

18,8

26 400

19,0

Övre Norrland

1 780

16,8

15 700

17,3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

2 120

5,0

415 800

5,2

2014

1 960

4,8

396 000

5,0

2013

1 640

4,5

345 100

4,6

2012

1 590

5,4

318 900

5,6

2011

2 010

5,1

419 700

5,2

2010

1 580

5,2

319 100

5,4

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2010–2014

1 760

.

359 760

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.