Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Slåttervall. Återväxt 2015. Konventionell odling

22b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2015. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

..

..

Södermanlands

..

..

Östergötlands

3 240

17,1

Jönköpings

2 940

15,5

Kronobergs

2 030

25,8

Kalmar

2 820

16,7

Gotlands

1 850

26,6

Blekinge

..

..

Skåne

2 490

15,0

Hallands

4 420

21,4

Västra Götalands

3 150

15,6

Värmlands

690

30,6

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

2 440

24,5

Västernorrlands

..

..

Jämtlands

..

..

Västerbottens

1 510

16,7

Norrbottens

1 670

32,7

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

4 360

20,2

Götalands mellanbygder

2 440

12,5

Götalands norra slättbygder

3 580

15,8

Svealands slättbygder

1 810

20,9

Götalands skogsbygder

2 890

9,1

Mellersta Sveriges skogsb.

1 160

16,0

Nedre Norrland

2 410

21,8

Övre Norrland

1 510

17,6

 

 

 

Hela riket

 

 

2015

2 520

5,7

2014

2 550

4,3

2013

1 910

4,6

2012

1 990

4,9

2011

2 170

4,9

2010

2 310

4,3

 

 

 

Genomsnitt 2010–2014

2 190

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5% (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.