Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2015. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. Total production in 2015. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha1)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektar-
skörd, procent 2)

Total inbärgad vall-skörd, ton

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

Östergötlands

7 540

7,7

103

155 700

8,6

Jönköpings

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

Skåne

5 860

11,1

86

47 200

12,0

Hallands

..

..

..

..

..

Västra Götalands

6 160

4,0

78

253 700

5,2

Värmlands

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 520

6,8

75

17 100

9,8

Götalands mellanbygder

6 880

11,3

102

98 100

11,8

Götalands norra slättbygder

6 950

4,0

76

210 500

6,4

Svealands slättbygder

5 480

5,8

92

235 600

6,3

Götalands skogsbygder

5 600

5,2

84

276 700

5,8

Mellersta Sveriges skogsb.

5 500

10,0

121

129 000

11,2

Nedre Norrland

4 020

9,1

67

98 100

9,4

Övre Norrland

4 770

8,5

100

42 000

9,5

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2015

5 530

2,8

85

1 086 700

3,1

2014

5 150

2,7

84

1 039 700

3,0

2013

4 550

2,3

89

960 800

2,6

2012

4 840

2,5

86

968 300

2,9

2011

4 990

2,8

94

1 040 000

3,1

2010

4 560

..

78

923 300

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

4 820

.

.

986 400

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

2)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.