Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall och betesvall 2015. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

24. Temporary grasses and grazings in 2015. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar
2)

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall,
hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

6 090

..

..

..

..

..

..

Uppsala

21

11 420

10 180

3,5

1 240

22,8

0

,

Södermanlands

15

12 220

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

24

23 460

20 660

4,0

2 570

32,6

220

98,8

Jönköpings

19

12 350

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

9

4 910

..

..

..

..

..

..

Kalmar

17

8 370

..

..

..

..

..

..

Gotlands

9

7 470

..

..

..

..

..

..

Blekinge

3

1 680

..

..

..

..

..

..

Skåne

34

12 450

8 050

4,4

4 390

8,5

0

40,5

Hallands

19

5 550

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

81

53 500

41 190

3,3

12 190

11,1

130

64,6

Värmlands

20

19 960

13 120

7,1

5 890

9,9

950

93,0

Örebro

9

9 900

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

15

6 010

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

17

9 890

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

22

12 220

9 920

4,4

2 290

18,8

0

91,7

Västernorrlands

10

7 650

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

13

11 050

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

20

5 700

4 710

4,1

960

19,8

40

82,3

Norrbottens

8

2 670

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

30

3 930

2 620

7,0

1 310

14,4

0

46,1

Götalands mellanbygder

32

17 810

14 250

3,5

3 540

14,2

30

90,7

Götalands n:a slättbygder

55

38 970

30 260

4,9

8 580

17,4

130

76,2

Svealands slättbygder

74

51 810

42 970

2,6

8 680

12,1

170

96,7

Götalands skogsbygder

87

60 580

49 370

2,6

10 400

10,4

810

77,7

Mellersta Sveriges skogsb.

44

31 320

23 430

5,1

6 630

14,4

1 250

66,9

Nedre Norrland

43

29 570

24 380

2,4

5 010

11,6

170

78,6

Övre Norrland

31

10 530

8 810

4,2

1 690

21,6

30

87,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

396

244 520

196 330

1,3

45 580

5,3

2 610

41,5

2014

435

243 330

202 000

1,2

37 950

6,1

3 390

33,0

2013

438

255 680

211 000

1,2

38 930

6,0

2 380

28,5

2012

424

252 880

199 940

1,3

45 630

5,5

3 450

30,7

2011

430

263 770

208 330

1,3

47 960

5,4

4 930

25,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallsarealen med miljöersättning för ekologisk odling.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling.