Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall 2015. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

25. Temporary grasses and grazings in 2015. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal,
procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

18,3

Uppsala

21

89,1

10,9

0,0

25,1

Södermanlands

15

..

..

..

27,5

Östergötlands

24

88,1

11,0

0,9

34,0

Jönköpings

19

..

..

..

19,4

Kronobergs

9

..

..

..

13,9

Kalmar

17

..

..

..

12,7

Gotlands

9

..

..

..

20,5

Blekinge

3

..

..

..

11,5

Skåne

34

64,7

35,3

0,0

12,8

Hallands

19

..

..

..

12,0

Västra Götalands

81

77,0

22,8

0,2

29,6

Värmlands

20

65,7

29,5

4,8

32,3

Örebro

9

..

..

..

29,1

Västmanlands

15

..

..

..

25,2

Dalarnas

17

..

..

..

29,0

Gävleborgs

22

81,2

18,7

0,0

28,1

Västernorrlands

10

..

..

..

19,6

Jämtlands

13

..

..

..

32,9

Västerbottens

20

82,6

16,8

0,6

11,6

Norrbottens

8

..

..

..

10,7

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

66,8

33,2

0,0

8,5

Götalands mellanbygder

32

80,0

19,8

0,2

15,1

Götalands norra slättbygder

55

77,7

22,0

0,3

34,6

Svealands slättbygder

74

82,9

16,7

0,3

27,4

Götalands skogsbygder

87

81,5

17,2

1,3

19,7

Mellersta Sveriges skogsb.

44

74,8

21,2

4,0

28,9

Nedre Norrland

43

82,5

17,0

0,6

26,0

Övre Norrland

31

83,6

16,1

0,3

13,2

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2015

396

80,3

18,6

1,1

22,7

2014

435

83,0

15,6

1,4

21,9

2013

438

82,5

15,2

0,9

22,7

2012

424

79,1

18,0

1,4

22,5

2011

430

79,0

18,2

1,9

23,1

2010

435

79,5

19,1

1,4

22,4


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Andel ekologiskt odlad areal av total slåtter- och betesvallsareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601.