Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2015

Hektar och procent av grödarealen

26. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2015

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,1

80

24,6

 

1,0

280

40,4

Uppsala

1,3

100

31,7

 

0,1

120

40,9

Södermanlands

0,7

40

20,6

 

0,8

410

41,6

Östergötlands

0,3

30

13,4

 

0,8

650

37,6

Jönköpings

0,8

20

42,8

 

0,3

30

65,8

Kronobergs

1,8

10

13,6

 

1,3

90

80,1

Kalmar

3,3

70

66,8

 

0,8

240

38,2

Gotlands

1,9

70

32,7

 

0,8

240

59,6

Blekinge

..

..

..

 

1,2

110

83,2

Skåne

0,1

0

36,4

 

0,1

200

22,6

Hallands

0,7

10

19,2

 

0,3

140

59,9

Västra Götalands

0,7

180

48,5

 

0,1

250

43,7

Värmlands

0,4

20

13,6

 

0,9

190

55,2

Örebro

1,1

40

38,1

 

0,3

150

29,4

Västmanlands

0,8

50

14,6

 

0,1

50

59,5

Dalarnas

2,7

90

55,1

 

2,9

400

70,9

Gävleborgs

2,1

60

30,3

 

1,6

210

38,1

Västernorrlands

1,6

10

39,7

 

7,7

230

35,0

Jämtlands

3,7

20

29,0

 

13,6

130

35,6

Västerbottens

..

..

..

 

5,9

360

21,9

Norrbottens

..

..

..

 

18,0

500

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

10

27,4

 

0,1

220

23,5

Götalands mellanbygder

1,0

80

29,5

 

0,4

480

39,3

Götalands norra slättbygder

0,1

20

16,1

 

0,1

240

32,3

Svealands slättbygder

1,1

300

12,8

 

0,4

1 030

21,3

Götalands skogsbygder

2,4

300

35,1

 

0,9

690

31,1

Mellersta Sveriges skogsb.

1,5

130

20,6

 

2,0

760

50,8

Nedre Norrland

2,5

80

43,4

 

4,9

760

21,8

Övre Norrland

7,5

70

35,2

 

9,3

840

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

1,0

960

12,4

 

0,5

4 980

11,2

2014

0,5

460

13,9

 

0,3

2 540

14,2

2013

0,6

560

26,1

 

0,3

2 740

22,3

2012

7,0

6 190

6,5

 

2,8

25 600

5,5

2011

3,9

3 320

7,4

 

2,1

18 880

6,7

2010

2,6

..

..

 

1,0

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).