Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Råg. Skörd 2015. Ekologisk odling

3a. Rye. Harvest in 2015. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

20

18,5

..

..

..

Uppsala

12

..

..

160

18,1

..

..

..

Södermanlands

14

..

..

200

33,4

..

..

..

Östergötlands

9

..

..

160

6,1

..

..

..

Jönköpings

-

..

..

10

47,7

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

20

65,9

..

..

..

Kalmar

5

..

..

70

14,8

..

..

..

Gotlands

16

..

..

180

25,5

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

1,8

..

..

..

Skåne

31

4 170

2,1

590

5,3

2 500

2,1

61

Hallands

11

..

..

110

34,6

..

..

..

Västra Götalands

30

3 950

4,3

990

19,4

3 900

4,3

58

Värmlands

5

..

..

100

39,1

..

..

..

Örebro

4

..

..

110

21,8

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

140

59,7

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

40

19,8

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

72,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

2

..

..

10

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

260

5,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

36

3 900

2,5

590

8,5

2 300

2,5

61

Götalands norra slättbygder

35

4 050

3,6

980

13,6

4 000

3,7

57

Svealands slättbygder

46

3 040

1,2

710

28,3

2 200

1,2

52

Götalands skogsbygder

21

2 860

4,0

220

19,8

600

9,1

..

Mellersta Sveriges skogsb.

6

..

..

160

25,6

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

0

16,4

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

163

3 700

2,0

2 900

12,3

10 700

2,4

55

2014

158

3 420

1,7

2 980

11,1

10 200

1,8

50

2013

121

2 590

2,6

2 050

8,2

5 300

2,6

43

2012

104

3 440

1,9

1 330

6,1

4 600

1,9

53

2011

103

2 100

2,1

2 180

9,1

4 600

2,0

37

2010

111

2 120

4,2

2 040

8,5

4 300

4,9

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 730

.

2 120

.

5 800

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3)  Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1601. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4)  Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.