Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Oljelin. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2015

Hektar och procent av grödarealen

30. Oil flax. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2015

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ekologisk

 

Konventionell

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

-

-

-

 

-

-

-

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

Örebro

-

-

-

 

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

 

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

 

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

-

-

-

 

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

 

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

..

..

..

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

5,1

30

67,7

2014

..

..

..

 

1,3

80

44,2

2013

..

..

..

 

0,0

0

0,0

2012

..

..

..

 

11,9

1 030

15,5

2011

..

..

..

 

0,8

110

46,1

2010

..

..

..

 

0,9

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).