Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal

 

Vårvete

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,6

10

30,9

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,6

40

53,3

 

8,6

80

21,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

1,1

10

56,4

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,6

30

34,0

 

7,0

220

52,0

Värmlands

..

..

..

 

0,5

0

21,3

Örebro

2,4

20

24,3

 

8,8

30

26,1

Västmanlands

1,4

20

23,6

 

4,4

40

15,3

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

2,8

20

37,1

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

3,6

30

53,1

Götalands norra slättbygder

0,8

70

32,0

 

0,5

20

27,1

Svealands slättbygder

0,8

60

15,1

 

0,4

20

8,7

Götalands skogsbygder

0,2

0

74,4

 

19,7

320

31,0

Mellersta Sveriges skogsb.

1,0

20

7,9

 

12,6

170

12,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,7

150

16,0

 

5,3

640

19,8

2014

0,3

70

16,7

 

4,6

540

20,3

2013

0,6

60

14,3

 

4,4

770

10,1

2012

0,3

40

33,7

 

3,2

510

9,9

2011

2,2

350

12,5

 

3,0

400

12,0

2010

1,8

260

..

 

4,6

550

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)   Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Råg

Grönfoderareal

 

Höstkorn

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

-

-

-

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,3

0

11,8

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,1

0

24,1

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

12,2

30

58,4

 

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,2

70

52,1

 

..

..

..

2014

1,4

40

39,2

 

..

..

..

2013

2,6

50

6,6

 

..

..

..

2012

0,9

10

5,7

 

..

..

..

2011

1,7

40

11,7

 

..

..

..

2010

4,7

100

..

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

                            1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned
                             om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal

 

Havre

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6,9

30

26,7

 

6,6

40

24,8

Uppsala

4,6

60

32,6

 

4,0

60

72,9

Södermanlands

13,1

100

10,8

 

4,4

60

49,5

Östergötlands

15,2

170

42,6

 

8,9

200

28,5

Jönköpings

12,8

140

40,7

 

21,5

170

32,4

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

25,2

160

18,6

 

..

..

..

Gotlands

4,5

50

34,4

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

6,2

130

9,8

 

9,4

100

18,7

Hallands

..

..

..

 

6,6

30

23,0

Västra Götalands

15,1

330

29,1

 

6,8

710

26,7

Värmlands

5,8

50

36,1

 

10,7

360

22,3

Örebro

..

..

..

 

8,9

160

25,8

Västmanlands

1,9

10

19,4

 

7,5

190

4,1

Dalarnas

1,2

10

13,2

 

18,7

170

31,3

Gävleborgs

4,8

70

24,0

 

27,8

220

31,2

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

29,7

270

11,5

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,6

20

24,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

8,0

220

12,7

 

10,3

100

9,9

Götalands norra slättbygder

10,8

220

24,2

 

5,4

480

26,9

Svealands slättbygder

6,5

260

11,7

 

5,5

530

14,3

Götalands skogsbygder

22,0

670

18,6

 

18,7

940

17,9

Mellersta Sveriges skogsb.

5,7

110

26,9

 

12,0

420

18,9

Nedre Norrland

17,1

500

12,2

 

..

..

..

Övre Norrland

36,7

450

7,3

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

13,1

2 450

7,2

 

9,7

2 860

8,8

2014

8,1

1 580

8,7

 

8,5

2 280

8,0

2013

7,5

1 650

10,3

 

9,4

3 130

9,9

2012

8,8

1 670

9,3

 

7,7

2 570

10,8

2011

7,5

1 230

13,0

 

10,8

3 110

13,2

2010

9,7

1 760

..

 

14,0

3 830

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

                       1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om
                      skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

10,3

60

34,4

 

41,8

490

9,3

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

2,8

30

71,6

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

50,5

550

3,6

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

44,0

1 960

10,6

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,9

10

57,8

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,5

20

72,1

 

60,5

710

3,5

Götalands norra slättbygder

4,2

60

38,1

 

32,0

1 100

12,9

Svealands slättbygder

6,3

90

37,7

 

51,2

1 790

3,8

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

64,0

2 360

5,7

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

 

67,4

1 260

6,7

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

3,0

180

23,9

 

57,5

9 390

2,6

2014

2,1

110

12,4

 

63,6

 

11 580

2,0

2013

3,0

90

19,2

 

58,7

11 120

2,3

2012

4,5

130

30,3

 

59,9

11 920

2,4

2011

1,9

50

37,2

 

49,7

10 590

2,9

2010

5,2

170

..

 

54,0

12 110

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

                              1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats
                            ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2015

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling 1)

32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2015

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Majs

Grönfoderareal

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

8,4

240

8,8

Uppsala

-

-

-

 

8,3

680

14,7

Södermanlands

-

-

-

 

10,4

580

8,5

Östergötlands

-

-

-

 

11,2

1 420

8,6

Jönköpings

-

-

-

 

26,3

960

12,4

Kronobergs

-

-

-

 

40,8

460

10,9

Kalmar

..

..

..

 

19,3

520

9,7

Gotlands

..

..

..

 

10,1

390

9,2

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

11,7

850

4,4

Hallands

..

..

..

 

12,1

240

11,9

Västra Götalands

-

-

-

 

11,6

3 270

10,7

Värmlands

-

-

-

 

18,8

1 350

9,2

Örebro

-

-

-

 

15,3

680

8,5

Västmanlands

-

-

-

 

5,8

370

5,3

Dalarnas

-

-

-

 

15,0

570

12,9

Gävleborgs

-

-

-

 

24,5

860

12,8

Västernorrlands

-

-

-

 

50,6

690

8,1

Jämtlands

-

-

-

 

55,6

830

5,0

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

5,0

180

14,5

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

14,2

1 300

4,0

Götalands norra slättbygder

-

-

-

 

6,5

1 920

11,8

Svealands slättbygder

-

-

-

 

8,9

2 710

5,2

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

25,8

4 460

8,0

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

 

18,3

1 980

8,2

Nedre Norrland

-

-

-

 

43,7

2 440

6,0

Övre Norrland

-

-

-

 

55,8

1 190

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

..

..

..

 

14,8

16 020

2,9

2014

..

..

..

 

15,6

16 410

3,1

2013

..

..

..

 

16,1

17 150

3,1

2012

..

..

..

 

16,2

17 190

3,0

2011

94,3

410

2,8

 

16,1

16 190

3,4

2010

100,0

410

..

 

19,2

19 210

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

                                1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned
                               om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

                                2) Spannmål inklusive majs.