Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2015

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

33. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2015

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Ärter

Grönfoderareal

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

1,2

10

45,1

Södermanlands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

4,0

20

21,7

 

0,9

20

8,9

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

1,0

10

3,3

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

2,0

10

25,8

 

0,3

20

9,1

Svealands slättbygder

0,7

10

14,1

 

0,6

10

22,0

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

9,6

90

75,6

Mellersta Sveriges skogsb.

3,0

20

31,1

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,1

70

23,5

 

1,4

130

48,5

2014

5,5

100

32,8

 

2,0

150

13,9

2013

5,6

110

64,7

 

1,2

90

15,2

2012

2,9

60

21,1

 

1,7

130

32,7

2011

5,1

130

31,0

 

1,2

90

79,8

2010

2,0

50

..

 

2,5

160

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

                                    1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats
                                  ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.