Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015

JO 14 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

35. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2015. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

64

60

1

3

Uppsala

139

130

3

6

Södermanlands

109

102

2

5

Östergötlands

202

193

5

4

Jönköpings

67

64

2

1

Kronobergs

39

37

2

0

Kalmar

56

55

0

1

Gotlands

81

78

1

2

Blekinge

24

23

0

1

Skåne

164

160

3

1

Hallands

49

48

1

0

Västra Götalands

214

191

11

12

Värmlands

107

97

3

7

Örebro

87

82

1

4

Västmanlands

127

124

2

1

Dalarnas

82

73

3

6

Gävleborgs

66

63

1

2

Västernorrlands

47

43

2

2

Jämtlands

56

51

1

4

Västerbottens

40

39

0

1

Norrbottens

27

26

1

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

69

68

1

0

Götalands mellanbygder

199

193

3

3

Götalands norra slättbygder

299

281

7

11

Svealands slättbygder

559

528

10

21

Götalands skogsbygder

301

283

12

6

Mellersta Sveriges skogsb.

195

174

7

14

Nedre Norrland

152

142

3

7

Övre Norrland

73

70

2

1

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2015

1 847

1 739

45

63

2014

1 865

1 724

74

67

2013

1 877

1 767

55

55

2012

1 874

1 753

60

61

2011

1 877

1 788

57

32

2010

1 882

1 777

46

59


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.